Nhà máy sản xuất

ĐẦU TƯ KỸ LƯỠNG

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, hơn ai hết, chúng tôi luôn hiểu rằng cần có một sự đầu tư kỹ lưỡng vào vấn đề cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà máy sản xuất.

 
Rectangle-3.png

ĐẦU TƯ KỸ LƯỠNG

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, hơn ai hết, chúng tôi luôn hiểu rằng cần có một sự đầu tư kỹ lưỡng vào vấn đề cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà máy sản xuất.

 

NHÀ MÁY QUY MÔ

HƠN 3000²

Ahome đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với quy mô lên đến con số hàng nghìn ha. Đặc biệt, bên trong được trang bị đầy đủ các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại theo quy chuẩn quốc tế, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, hoàn hảo và phù hợp với không gian.

 
 


NHÀ MÁY QUY MÔ
HƠN 3000²

Ahome đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với quy mô lên đến con số hàng nghìn ha. Đặc biệt, bên trong được trang bị đầy đủ các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại theo quy chuẩn quốc tế, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, hoàn hảo và phù hợp với không gian.

 
 

Công nghệ tiên tiến & hiện đại